Doświadczenie i certyfikaty

Konrem S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie projektowanie, produkcja i montaż różnego rodzaju urządzeń.
RADA Sp. z o.o. Sp. J. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. Spółka zajmuje się zarządzaniem markami oraz dystrybucją markowych produktów OTC i FMCG.
Browar Jabłonowo Zarząd Spółka z o.o. Sp. K. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Podmiot zajmuje się produkcją i dystrybucją piwa.
Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. K. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Podmiot zajmuje się remontami i modernizacją sprzętu wojskowego. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Michalczewski Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług transportu pasażerów oraz sprzedaż paliwa.
EPAKA Sp. z o.o. Sp.k. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Spółka zajmuje się działalnością kurierską.
Bluevendo S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług informatycznych.
Inweststar S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Amvian Automotive (Poland) Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest komponentów w branży motoryzacyjnej. Spółka należy do Grupy Kapitałowej P&C Group.
WAT S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel stalowymi i kaflowymi piecami kominkowymi.
Kaiser S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja rur.
Rajpol Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy owocami i warzywami.
Rajpol Trade Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy owocami i warzywami.
MBF S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcje świeżych i mrożonych owoców.
BayWa Agro Polska Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy materiałem siewnym i środkami ochrony roślin. Spółka należy do Grupy Kapitałowej BayWa AG.
ASMA Polska Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Asma Poliurethane.
MARCEL S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja systemów informatycznych dla laboratoriów diagnostycznych.
Ravak Ceramics Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Spółka zajmuje się produkcją ceramiki sanitarnej. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Finhold.
Drabest Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i dystrybucja drabin.
"Max-Stal" M. Chaberska W. Siwiec Spółka Jawna Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy wyrobami stalowymi.
Namex A. Namiotko Sp.j. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020. Spółka posiada sieć aptek.
Confirme Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy wyrobami stalowymi.
Sollers Consulting Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług doradczych i wdrożeniowych dla branży finansowej.
Sollers Holding Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych.
ZTS Uniplast Sp. z o.o. Sp.k. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Spółka jest producentem folii opakowaniowych.
Aston Chemicals LTD. Sp. z o. o. Oddział w Polsce Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Oddział zajmuje się dystrybucją specjalistycznych surowców kosmetycznych zaopatrującym europejski przemysł kosmetyczny w innowacyjne surowce.
  • za rok 2021 zbadaliśmy wartość aktywów w kwocie ponad 1 228 milionów złotych oraz wartość przychodów w kwocie ponad 2 004 milionów złotych

 

  • Badanie planów przekształceń

Nasza firma przeprowadziła badanie planów przekształceń spółek z o.o. z branży handlowej, usługowej i holdingów finansowych w spółki akcyjne.

Nasza firma przeprowadziła badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą z branży handlowej w spółkę z o.o.

Nasza firma przeprowadziła badanie planu przekształcenia spółki jawnej z branży medialnej w spółkę z o.o.

  • Badanie wyceny aportów

Nasz biegły rewident przeprowadził badanie wyceny aportu do spółki akcyjnej z branży produkcji gier komputerowych.

  • Badanie planów połączeń

Nasza firma przeprowadziła badania planów połączeń podmiotów zajmujących się działalnością holdingową.

  • Badanie prognoz finansowych

Nasza firma przeprowadziła badanie prognoz finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym firmy z branży biotechnologicznej.

  • Atestacja danych finansowych pro forma

Nasza firma przeprowadziła usługi atestacyjne skonsolidowanych informacji pro forma zamieszczonych w prospekcie emisyjnym firmy z branży biotechnologicznej.

 

  • Usługi atestacyjne na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

Nasza firma przeprowadziła atestację prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

 

  • Usługi atestacyjne na podstawie zasad odpłatnego przejmowania przez MPWiK w Warszawie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

 

Nasza firma przeprowadziła atestację wykonania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ze środków własnych spółki z branży budowlanej.

 

Certyfikaty

 

certyfikat

 

certyfikat 1

 

certyfikat 2

 

certyfikat 3