O nas

Nasza firma powstała w roku 2012 z połączenia wiedzy i doświadczenia Jadwigi Godlewskiej właściciela biura rachunkowego działającego od 1991 roku oraz Łukasza Godlewskiego, który od początku kariery zawodowej pracował w wiodących firmach audytorsko-doradczych.

Dzięki temu Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. łączy cechy firmy rodzinnej z najlepszymi wzorcami międzynarodowych podmiotów.

Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. jest firmą audytorską wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3811.

 

Oferta

 

 • Bieżące doradztwo finansowe i podatkowe

 • Due diligence prawno-podatkowe i due diligence finansowe

 • Obsługa transakcji kapitałowych w tym: tworzenie, łączenie, przekształcenie spółek prawa handlowego

 • Doradztwo w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw

 • Prognozy i analizy finansowe, przygotowanie strategii rozwoju oraz biznes planów
 • Badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • Badanie planów przekształceń

 • Badanie planów połączeń

 • Badanie planów podziału

 • Badanie sprawozdań założycieli spółek akcyjnych

 • Badanie wyceny aportów

Kontakt