Audyt

przeprowadzany audytBadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Badanie planów przekształceń
Badanie planów połączeń
Badanie planów podziału
Badanie sprawozdań założycieli spółek akcyjnych
Badanie wyceny aportów
Badanie prognoz finansowych
Usługi poświadczające na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Usługi poświadczające na podstawie zasad odpłatnego przejmowania przez MPWiK w Warszawie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Korzyści:

Efektem prac rewizyjnych prowadzonych przez naszą firmę nie jest jedynie wydanie dokumentów końcowych z przeprowadzonych prac.


Dodatkowo otrzymają Państwo szereg korzyści opisanych poniżej

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE   W trakcie procesu badania sprawozdania finansowego mogą Państwo skorzystać z bogatej wiedzy i doświadczenia naszych biegłych rewidentów. Dzięki temu otrzymują Państwo możliwość usprawnienia systemu informacyjnego Państwa firmy, jakim jest system rachunkowości. Nasi biegli rewidenci dysponują szerokim i wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów prawa handlowego. Ponadto, nasza wiedza, którą oddajemy Państwu do dyspozycji, poparta jest szeroką i długoletnią praktyką wynikającą z 25 lat obsługi klientów biura rachunkowego oraz doradztwa podatkowego na ich rzecz.
NAJNOWSZE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA Decydując się na współpracę z nami otrzymają Państwo dostęp do najnowszych i sprawdzonych rozwiązań z dziedziny rachunkowości i podatków. Warunkuje to doskonałe przygotowanie naszych biegłych rewidentów, którzy korzystają między innymi z wiedzy i doświadczenia nabytego w wyniku współpracy z wiodącymi światowymi sieciami firm audytorskich i doradczych - Grant Thornton i BDO.
BEZPOŚREDNI KONTAKT Zapewniamy bezpośredni kontakt podczas przeprowadzanych prac z kluczowym biegłym rewidentem, co umożliwia sprawną komunikację, szybkie dokonywanie ustaleń i podejmowanie decyzji. W ten sposób oszczędzamy Państwa czas, ale również gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych, często kluczowych w procesach gospodarczych Państwa firmy informacji.
DOSTOSOWANIE HARMONOGRAMU

Harmonogram przeprowadzanych prac dostosujemy do Państwa potrzeb i możliwości tak, aby dostarczyć Państwu oryginały dokumentów końcowych w oczekiwanym terminie.

ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW

Nasi biegli rewidenci to osoby doświadczone i doskonale znające się na swojej pracy. Na co dzień prowadzą szkolenia z rachunkowości, podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych we współpracy z wiodącymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce, m.in.: Centrum Edukacji Ekspert, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Warszawie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Polska Akademia Rachunkowości. Nasi biegli rewidenci są też autorami bądź współautorami licznych publikacji z dziedziny rachunkowości, podatków i rewizji finansowej.