ALPHA

O nas

Nasza firma powstała w roku 2012 z połączenia wiedzy i doświadczenia Jadwigi Godlewskiej właściciela biura rachunkowego działającego od 1991 roku oraz pasji i kreatywności Łukasza Godlewskiego, który od początku kariery zawodowej pracował w wiodących firmach audytorsko-doradczych.

Dzięki temu Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. łączy cechy firmy rodzinnej z najlepszymi wzorcami międzynarodowych podmiotów.

Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. jest firmą audytorską wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3811.

Jadwiga Godlewska

Jadwiga Godlewska zdjęcieAbsolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (SGH). Posiada uprawnienia Doradcy Podatkowego 01846 i Biegłego Rewidenta nr 2003. Od 1991 roku prowadzi kancelarię prowadzenia ksiąg i doradztwa podatkowego, od 1999 roku świadczy również usługi biegłego rewidenta.

Dzięki swojemu doświadczeniom i wiedzy prowadzi szkolenia i współpracuje bądź współpracowała między innymi z takimi jednostkami szkoleniowymi jak:

 • FUNDACJA ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI - WARSZAWA
 • INFOR - WARSZAWA
 • REWIKS SP. Z O. O. - WARSZAWA
 • CENTRUM EDUKACJI EKSPERT - WARSZAWA
 • INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW - WARSZAWA
 • POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
 • POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI
 • STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE O/O WARSZAWA
 • PKF CONSULT SP. Z O. O. WARSZAWA

Od 2003 do 2007 r. pełniła funkcję członka zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, w latach 2007 – 2011, 2011- 2015 i nadal jest zastępcą Prezesa tego oddziału.

W latach 2004 – 2007, 2011- 2015 była członkiem Komisji Szkoleniowej przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów PIBR.

Od 2007 do 2011 r. była i od 2015 roku jest członkiem Krajowej Komisji Nadzoru PIBR.

Od 2012 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie. Jest tez członkiem Komisji Egzaminacyjnej O/O SKwP w Warszawie.

W 2013 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powołało P. Jadwigę Godlewską na członka Zespołu ds. modyfikacji treści programowych ścieżki certyfikacji SKwP.

P. Jadwiga Godlewska jest także autorką bądź współautorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości jak też rewizji finansowej.

Łukasz Godlewski

Łukasz Godlewski zdjęcieAbsolwent SGH w Warszawie. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta nr 12068 oraz certyfikat księgowego nr 19756/2007. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Doświadczenie zdobywał w wiodących spółkach audytorsko-doradczych:

 • Pricewaterhouse Coopers
 • BDO
 • Grant Thornton

Jest autorem publikacji na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Polskich Standardów Rachunkowości.

Jest wykładowcą współpracującym ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie oraz PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.