ALPHA

Doświadczenie

OTCF S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Spółka zajmuje się handlem detalicznym (w ponad 250 punktach sprzedaży) i hurtowym odzieży sportowej i obuwia. Jest właścicielem marek 4F i FOB.
RADA Sp. z o.o. Sp. J. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Spółka zajmuje się zarządzaniem markami oraz dystrybucją markowych produktów OTC i FMCG.
Browar Jabłonowo Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Podmiot zajmuje się produkcją i dystrybucją piwa.
AD Trade S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy i produkcja oleju rzepakowego.
Skanska A.S. S.A. Oddział w Polsce Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego polskiego oddziału firmy Skanska A.S. za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności Oddziału jest budowa obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej.
Skanska A.S. S.A. Oddział
w Polsce
Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego polskiego oddziału firmy Skanska SK. za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności Oddziału jest budowa obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej.
NEO Investments S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingowa.
Bluevendo S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług informatycznych.
Magazyn Centralny-Centrum Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna części do samochodów ciężarowych.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Inweststar S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Eko-Park S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych oraz działalność deweloperska.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Grazioso – PD Sp. z o.o. Sp. k. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność deweloperska.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
Eko-Park S.A. Sp. k. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność deweloperska.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A.
POLFER  Podzespoły Indukcyjne S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja podzespołów indukcyjnych: cewek, dławików i transformatorów oraz rdzeni, korpusów cewek, karkasów i zwijek.
Zakład Mechaniki Maszyn i Urządzeń Rolniczych – Biardzki Sławomir Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2014.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja opryskiwaczy polowych w różnych odmianach oraz kosiarek rotacyjnych.
Ackerman S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel stalowymi i kaflowymi piecami kominkowymi.
Rajpol Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy owocami i warzywami.
Rajpol Trade Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy owocami i warzywami.
BayWa Agro Polska Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy materiałem siewnym i środkami ochrony roślin.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej BayWa AG.
ASMA Polska Sp. z o.o. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Asma Poliurethane.
MARCEL S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja systemów informatycznych dla laboratoriów diagnostycznych.
Ardigen S.A. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług z zakresu bioinformatyki.
Spółka należy do Grupy Kapitałowej Selvita S.A.
NEO – Świat Sp. j. Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2016.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług projektowych, remontowych i budowlanych.


  • za rok 2016 zbadaliśmy wartość aktywów w kwocie ponad 1 260 milionów złotych oraz wartość przychodów w kwocie ponad 1 830 milionów złotych

 

  • Badanie planów przekształceń

Nasza firma przeprowadziła badanie planów przekształceń spółek z o.o. z branży handlowej, usługowej i holdingów finansowych w spółki akcyjne.

Nasza firma przeprowadziła badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą z branży handlowej w spółkę z o.o.

Nasza firma przeprowadziła badanie planu przekształcenia spółki jawnej z branży medialnej w spółkę z o.o.

  • Badanie wyceny aportów

W ramach współpracy z Grant Thornton Frąckowiak nasz biegły rewident przeprowadził badanie wyceny aportu do spółki akcyjnej z branży biotechnologicznej

  • Badanie planów połączeń

Nasza firma przeprowadziła badania planów połączeń podmiotów zajmujących się działalnością holdingową.

  • Badanie prognoz finansowych

Nasza firma przeprowadziła badanie prognoz finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym firmy z branży biotechnologicznej.

  • Usługi poświadczające na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nasza firma przeprowadziła poświadczenie prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

  • Usługi poświadczające na podstawie zasad odpłatnego przejmowania przez MPWiK w Warszawie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Nasza firma przeprowadziła poświadczenie wykonania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ze środków własnych spółki z branży budowlanej.