ALPHA

Kontakt

ALFA Audit & Advisory Sp. z .o.o.

Nasza Siedziba Główna
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

NIP: 797-168-36-37

KRS: 0000277261

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy KRS

 

Do wyceny usług zapraszamy do umówienia się na wizytę.